top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Hana Pichlíková
IČ: 14140331
Sídlo: Vyžlovská 2248/46, 100 00  Praha 10
E-mail: hapiphotocz@gmail.com

 

 

Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje, které správce potřebuje k realizaci zakázky, jsou následující:

 

 • jméno a příjmení klienta (fyzická osoba), případně identifikační údaje společnosti, která focení objednává

 • e-mailová adresa klienta

 • telefonní číslo klienta

 • adresa bydliště klienta (případně odlišná doručovací adresa pro zaslání hotové zakázky formou tištěných fotografií, apod.)

Výše uvedené osobní údaje využívá správce pro účely spojené s realizací zakázky (domluva termínu focení, jeho obsahu, zaslání faktury apod.) a pro další využití služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů, týkajících se služeb správce.

Správce uchovává sdělené osobní údaje po dobu 10 let a neposkytuje je třetím osobám.

Při focení budou pořizovány fotografie, z nichž bude možné klienta identifikovat.

 

Klient má za podmínek stanovených v GDPR tato práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený na webových stránkách www.hanapichlikova.com

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáže správce zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů. Jsou to následující poskytovatelé:

 

 • provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci (Apple inc., Meta Platforms, Wix.com Ltd., Fakturovač)

 • provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci (Google.inc)

 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství

 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb

Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 7. 5. 2022  

bottom of page